นู๋Poopy https://poopyworld.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=22-03-2014&group=19&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=22-03-2014&group=19&gblog=13 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[้เก็บตกหมาแมว ที่ตุรกี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=22-03-2014&group=19&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=22-03-2014&group=19&gblog=13 Sat, 22 Mar 2014 17:38:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=22-03-2014&group=19&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=22-03-2014&group=19&gblog=12 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ดี ๆ ก็ไปทรมานสังขารที่ตุรกี สงกรานต์ปี 2554 - วันที่ 11 เดินทาง 3 ประเทศทีคาดไม่ถึง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=22-03-2014&group=19&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=22-03-2014&group=19&gblog=12 Sat, 22 Mar 2014 10:35:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-10-2012&group=19&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-10-2012&group=19&gblog=11 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ดี ๆ ก็ไปทรมานสังขารที่ตุรกี สงกรานต์ปี 2554 - วันที่ 10 Dolmabache Palace – Bosforus Cruise]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-10-2012&group=19&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-10-2012&group=19&gblog=11 Sat, 27 Oct 2012 9:56:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-10-2012&group=19&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-10-2012&group=19&gblog=10 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ดี ๆ ก็ไปทรมานสังขารที่ตุรกี สงกรานต์ปี 2554 - วันที่ 9 Topkapi & Spice Market]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-10-2012&group=19&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-10-2012&group=19&gblog=10 Sat, 27 Oct 2012 8:41:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=01-11-2008&group=15&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=01-11-2008&group=15&gblog=12 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวญี่ปุ่นตอนที่ 12 ไปเก็บสตอว์เบอรี่ที่ Naruto - กลับบ้าน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=01-11-2008&group=15&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=01-11-2008&group=15&gblog=12 Sat, 01 Nov 2008 17:34:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=30-10-2008&group=15&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=30-10-2008&group=15&gblog=11 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวญี่ปุ่นตอนที่ 11 เที่ยวโตเกียว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=30-10-2008&group=15&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=30-10-2008&group=15&gblog=11 Thu, 30 Oct 2008 20:01:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=25-10-2008&group=15&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=25-10-2008&group=15&gblog=10 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวญี่ปุ่นตอนที่ 10 Tateyama Kurobe Alpen Route]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=25-10-2008&group=15&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=25-10-2008&group=15&gblog=10 Sat, 25 Oct 2008 8:58:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-01-2008&group=10&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-01-2008&group=10&gblog=11 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[พาคนแก่เที่ยวสวิส - เยอรมัน วันที่ 10 Fussen – Back to Home]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-01-2008&group=10&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-01-2008&group=10&gblog=11 Sun, 27 Jan 2008 21:39:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-01-2008&group=10&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-01-2008&group=10&gblog=10 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[พาคนแก่เที่ยวสวิส - เยอรมัน วันที่ 9 Munich]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-01-2008&group=10&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-01-2008&group=10&gblog=10 Sun, 27 Jan 2008 21:26:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=15-03-2007&group=7&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=15-03-2007&group=7&gblog=13 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ยุโรปครั้งแรกในชีวิต : ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเที่ยว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=15-03-2007&group=7&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=15-03-2007&group=7&gblog=13 Thu, 15 Mar 2007 22:03:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=14-03-2007&group=7&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=14-03-2007&group=7&gblog=12 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ยุโรปครั้งแรกในชีวิต : วันที่ 11-12 เชินบรุนส์ แล้วก็กลับบ้านแระ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=14-03-2007&group=7&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=14-03-2007&group=7&gblog=12 Wed, 14 Mar 2007 7:27:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=14-03-2007&group=7&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=14-03-2007&group=7&gblog=11 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ยุโรปครั้งแรกในชีวิต : วันที่ 10 เวียนนา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=14-03-2007&group=7&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=14-03-2007&group=7&gblog=11 Wed, 14 Mar 2007 19:55:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=13-03-2007&group=7&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=13-03-2007&group=7&gblog=10 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ยุโรปครั้งแรกในชีวิต : วันที่ 9 ซาลส์เบิร์ก – เวียนนา - Melk]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=13-03-2007&group=7&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=13-03-2007&group=7&gblog=10 Tue, 13 Mar 2007 20:46:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=02-11-2014&group=20&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=02-11-2014&group=20&gblog=5 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[Taiwan 2012 วันที่4 อาลีซาน - ไทเป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=02-11-2014&group=20&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=02-11-2014&group=20&gblog=5 Sun, 02 Nov 2014 9:57:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=02-11-2014&group=20&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=02-11-2014&group=20&gblog=4 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[Taiwan 2012 วันที่4 ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา – อาลีซาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=02-11-2014&group=20&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=02-11-2014&group=20&gblog=4 Sun, 02 Nov 2014 9:02:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=25-10-2014&group=20&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=25-10-2014&group=20&gblog=3 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[Taiwan 2012 วันที่3 Central Cross Highway]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=25-10-2014&group=20&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=25-10-2014&group=20&gblog=3 Sat, 25 Oct 2014 14:30:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=03-08-2014&group=20&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=03-08-2014&group=20&gblog=2 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ไต้หวัน 2012 วันที่ 2 Toroko]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=03-08-2014&group=20&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=03-08-2014&group=20&gblog=2 Sun, 03 Aug 2014 9:28:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=08-06-2014&group=20&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=08-06-2014&group=20&gblog=1 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ไต้หวัน 2012 วันแรก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=08-06-2014&group=20&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=08-06-2014&group=20&gblog=1 Sun, 08 Jun 2014 10:52:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=10-06-2012&group=19&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=10-06-2012&group=19&gblog=9 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ดี ๆ ก็ไปทรมานสังขารที่ตุรกี สงกรานต์ปี 2554 - วันที่ 8 โบยบินสู่เมืองใหญ่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=10-06-2012&group=19&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=10-06-2012&group=19&gblog=9 Sun, 10 Jun 2012 8:34:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=02-06-2012&group=19&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=02-06-2012&group=19&gblog=8 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ดี ๆ ก็ไปทรมานสังขารที่ตุรกี สงกรานต์ปี 2554 - วันที่ 7 Bodrum ที่น่าลุ่มหลง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=02-06-2012&group=19&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=02-06-2012&group=19&gblog=8 Sat, 02 Jun 2012 9:45:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=26-05-2012&group=19&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=26-05-2012&group=19&gblog=7 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ดี ๆ ก็ไปทรมานสังขารที่ตุรกี สงกรานต์ปี 2554 - วันที่ 6 ฟ้าใสที่ Ephesus]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=26-05-2012&group=19&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=26-05-2012&group=19&gblog=7 Sat, 26 May 2012 11:03:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=17-09-2011&group=19&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=17-09-2011&group=19&gblog=6 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ดี ๆ ก็ไปทรมานสังขารที่ตุรกี สงกรานต์ปี 2554 - วันที่ 5 เดินลั่ลล้าที่ หมู่บ้านกรีก Serince]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=17-09-2011&group=19&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=17-09-2011&group=19&gblog=6 Sat, 17 Sep 2011 22:20:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=31-07-2011&group=19&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=31-07-2011&group=19&gblog=5 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ดี ๆ ก็ไปทรมานสังขารที่ตุรกี สงกรานต์ปี 2554 - วันที่ 4 Pamukkale แช่น้ำแร่ ชมวิวปุ้ยฝ้ายขาว ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=31-07-2011&group=19&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=31-07-2011&group=19&gblog=5 Sun, 31 Jul 2011 14:50:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=26-06-2011&group=19&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=26-06-2011&group=19&gblog=4 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ดี ๆ ก็ไปทรมานสังขารที่ตุรกี สงกรานต์ปี 2554 - วันที่ 3 Cappadocia Green(แฮ่กๆ) Tour]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=26-06-2011&group=19&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=26-06-2011&group=19&gblog=4 Sun, 26 Jun 2011 10:31:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=28-05-2011&group=19&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=28-05-2011&group=19&gblog=3 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ดี ๆ ก็ไปทรมานสังขารที่ตุรกี สงกรานต์ปี 2554 - วันที่ 2 Cappadocia 15 Minutes Tour]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=28-05-2011&group=19&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=28-05-2011&group=19&gblog=3 Sat, 28 May 2011 8:36:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=20-05-2011&group=19&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=20-05-2011&group=19&gblog=2 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ดี ๆ ก็ไปทรมานสังขารที่ตุรกี สงกรานต์ปี 2554 - วันที่ 1 การเดินทางที่ยาวนาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=20-05-2011&group=19&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=20-05-2011&group=19&gblog=2 Fri, 20 May 2011 21:25:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=17-05-2011&group=19&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=17-05-2011&group=19&gblog=1 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ดี ๆ ก็ไปทรมานสังขารที่ตุรกี สงกรานต์ปี 2554 - เริ่มต้นทริป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=17-05-2011&group=19&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=17-05-2011&group=19&gblog=1 Tue, 17 May 2011 18:22:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=04-05-2011&group=18&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=04-05-2011&group=18&gblog=2 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[Taiwan 2010 ตอนจบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=04-05-2011&group=18&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=04-05-2011&group=18&gblog=2 Wed, 04 May 2011 14:05:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=01-03-2011&group=18&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=01-03-2011&group=18&gblog=1 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[Taiwan 2010 ตอนแรก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=01-03-2011&group=18&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=01-03-2011&group=18&gblog=1 Tue, 01 Mar 2011 18:51:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=08-05-2010&group=17&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=08-05-2010&group=17&gblog=2 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[Diary ท่องเที่ยว Yogyakarta : บุโรพุทโธ - Dieng Plateau - Prambanan -KL]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=08-05-2010&group=17&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=08-05-2010&group=17&gblog=2 Sat, 08 May 2010 20:23:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=08-05-2010&group=17&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=08-05-2010&group=17&gblog=1 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[Diary ท่องเที่ยว Yogyakarta : KLIA - บุโรพุทโธ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=08-05-2010&group=17&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=08-05-2010&group=17&gblog=1 Sat, 08 May 2010 10:43:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=23-01-2009&group=16&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=23-01-2009&group=16&gblog=2 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ภัตตาคารสุดสาครสุขสวัสดิ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=23-01-2009&group=16&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=23-01-2009&group=16&gblog=2 Fri, 23 Jan 2009 23:16:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=24-10-2008&group=15&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=24-10-2008&group=15&gblog=9 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวญี่ปุ่นตอนที่ 9 Kamakura - Toyama]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=24-10-2008&group=15&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=24-10-2008&group=15&gblog=9 Fri, 24 Oct 2008 22:26:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=23-10-2008&group=15&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=23-10-2008&group=15&gblog=8 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวญี่ปุ่นตอนที่ 8 Hakone]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=23-10-2008&group=15&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=23-10-2008&group=15&gblog=8 Thu, 23 Oct 2008 9:08:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=19-10-2008&group=15&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=19-10-2008&group=15&gblog=7 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวญี่ปุ่นตอนที่ 7 Kawagchiko Fujisang โต๊ โต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=19-10-2008&group=15&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=19-10-2008&group=15&gblog=7 Sun, 19 Oct 2008 14:07:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=18-10-2008&group=15&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=18-10-2008&group=15&gblog=6 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวญี่ปุ่นตอนที่ 6 เกียวโตวันที่2 Arashiyama ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=18-10-2008&group=15&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=18-10-2008&group=15&gblog=6 Sat, 18 Oct 2008 8:57:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=14-10-2008&group=15&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=14-10-2008&group=15&gblog=5 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวญี่ปุ่นตอนที่ 5 เกียวโตวันที่1 วัดKinka Kuji ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=14-10-2008&group=15&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=14-10-2008&group=15&gblog=5 Tue, 14 Oct 2008 21:22:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=12-10-2008&group=15&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=12-10-2008&group=15&gblog=4 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวญี่ปุ่นตอนที่ 4 โอซาก้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=12-10-2008&group=15&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=12-10-2008&group=15&gblog=4 Sun, 12 Oct 2008 9:56:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=09-10-2008&group=15&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=09-10-2008&group=15&gblog=3 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวญี่ปุ่นตอนที่ 3 Universal Studio]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=09-10-2008&group=15&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=09-10-2008&group=15&gblog=3 Thu, 09 Oct 2008 22:39:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=07-09-2008&group=15&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=07-09-2008&group=15&gblog=2 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวญี่ปุ่นตอนที่ 2 นารา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=07-09-2008&group=15&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=07-09-2008&group=15&gblog=2 Sun, 07 Sep 2008 12:52:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-08-2008&group=15&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-08-2008&group=15&gblog=1 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวญี่ปุ่น ตอนที่1 เริ่มออกเดินทาง - ฮิเมจิ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-08-2008&group=15&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-08-2008&group=15&gblog=1 Wed, 27 Aug 2008 23:35:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=31-01-2009&group=14&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=31-01-2009&group=14&gblog=6 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ตุหรัดตุเหร่ไปในเวียตนาม ตอนที่ 6(จบซะที)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=31-01-2009&group=14&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=31-01-2009&group=14&gblog=6 Sat, 31 Jan 2009 17:33:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=31-01-2009&group=14&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=31-01-2009&group=14&gblog=5 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ตุหรัดตุเหร่ไปในเวียตนาม ตอนที่ 5]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=31-01-2009&group=14&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=31-01-2009&group=14&gblog=5 Sat, 31 Jan 2009 17:20:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=26-01-2009&group=14&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=26-01-2009&group=14&gblog=4 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ตุหรัดตุเหร่ไปในเวียตนาม ตอนที่ 4]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=26-01-2009&group=14&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=26-01-2009&group=14&gblog=4 Mon, 26 Jan 2009 16:14:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=22-11-2008&group=14&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=22-11-2008&group=14&gblog=3 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ตุหรัดตุเหร่ไปในเวียตนาม ตอนที่ 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=22-11-2008&group=14&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=22-11-2008&group=14&gblog=3 Sat, 22 Nov 2008 18:15:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=15-11-2008&group=14&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=15-11-2008&group=14&gblog=2 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ตุหรัดตุเหร่ไปในเวียตนาม ตอนที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=15-11-2008&group=14&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=15-11-2008&group=14&gblog=2 Sat, 15 Nov 2008 9:25:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=15-11-2008&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=15-11-2008&group=14&gblog=1 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ตุหรัดตุเหร่ไปในเวียตนาม ตอนที่ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=15-11-2008&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=15-11-2008&group=14&gblog=1 Sat, 15 Nov 2008 9:35:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=13-07-2008&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=13-07-2008&group=13&gblog=3 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียมเรียบ นครวัด นครธม 2549 ตอนจบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=13-07-2008&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=13-07-2008&group=13&gblog=3 Sun, 13 Jul 2008 9:46:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=01-06-2008&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=01-06-2008&group=13&gblog=2 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียมเรียบ นครวัด นครธม ตอนกลาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=01-06-2008&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=01-06-2008&group=13&gblog=2 Sun, 01 Jun 2008 21:10:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=09-03-2008&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=09-03-2008&group=13&gblog=1 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียมเรียบ นครวัด นครธม 2549 ตอนแรก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=09-03-2008&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=09-03-2008&group=13&gblog=1 Sun, 09 Mar 2008 10:22:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-08-2008&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-08-2008&group=12&gblog=3 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[Review The Royal Cliff Grand & Spa]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-08-2008&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-08-2008&group=12&gblog=3 Wed, 27 Aug 2008 20:35:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=18-07-2008&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=18-07-2008&group=12&gblog=2 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[Review J W Mariott Phuket Resort & Spa ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=18-07-2008&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=18-07-2008&group=12&gblog=2 Fri, 18 Jul 2008 16:19:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=28-10-2007&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=28-10-2007&group=12&gblog=1 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[Review โรงแรมโซฟิเทล หัวหิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=28-10-2007&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=28-10-2007&group=12&gblog=1 Sun, 28 Oct 2007 15:43:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=01-06-2007&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=01-06-2007&group=11&gblog=1 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ลังกาวี 2550 : นี่เราไปเที่ยวต่างประเทศจริง ๆ หรือนี่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=01-06-2007&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=01-06-2007&group=11&gblog=1 Fri, 01 Jun 2007 0:30:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=23-10-2007&group=10&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=23-10-2007&group=10&gblog=9 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[พาคนแก่เที่ยวสวิส - เยอรมัน วันที่8 Nuremburg - Munich]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=23-10-2007&group=10&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=23-10-2007&group=10&gblog=9 Tue, 23 Oct 2007 9:33:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=13-10-2007&group=10&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=13-10-2007&group=10&gblog=8 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[พาคนแก่เที่ยวสวิส - เยอรมัน วันที่ 7 Nymphenburg - Munich]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=13-10-2007&group=10&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=13-10-2007&group=10&gblog=8 Sat, 13 Oct 2007 10:27:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=08-09-2007&group=10&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=08-09-2007&group=10&gblog=7 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[พาคนแก่เที่ยวสวิส - เยอรมัน วันที่ 6 Zurich – Rhien Falls – Stien am Rhien - Munich]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=08-09-2007&group=10&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=08-09-2007&group=10&gblog=7 Sat, 08 Sep 2007 10:08:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=19-08-2007&group=10&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=19-08-2007&group=10&gblog=6 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[พาคนแก่เที่ยวสวิส-เยอรมัน วันที่ 5 Zermatt – Glacier Express - Zurich ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=19-08-2007&group=10&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=19-08-2007&group=10&gblog=6 Sun, 19 Aug 2007 10:05:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=04-08-2007&group=10&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=04-08-2007&group=10&gblog=5 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[พาคนแก่เที่ยวสวิส-เยอรมัน วันที่4 Schilthorn – Golden Pass - Brig]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=04-08-2007&group=10&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=04-08-2007&group=10&gblog=5 Sat, 04 Aug 2007 17:25:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=07-07-2007&group=10&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=07-07-2007&group=10&gblog=4 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[พาคนแก่เที่ยวสวิส-เยอรมัน วันที่3 Jungfrau – Thun- Interlaken]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=07-07-2007&group=10&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=07-07-2007&group=10&gblog=4 Sat, 07 Jul 2007 8:46:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=29-06-2007&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=29-06-2007&group=10&gblog=3 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[พาคนแก่เที่ยวสวิส-เยอรมัน วันที่ 2 Luzern – Merringen -Interlaken]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=29-06-2007&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=29-06-2007&group=10&gblog=3 Fri, 29 Jun 2007 20:56:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=26-06-2007&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=26-06-2007&group=10&gblog=2 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[พาคนแก่เที่ยวสวิส-เยอรมัน วันที่1 BKK- Luzern]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=26-06-2007&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=26-06-2007&group=10&gblog=2 Tue, 26 Jun 2007 21:21:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=13-05-2007&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=13-05-2007&group=10&gblog=1 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปทัวร์เดินตลาดที่สวิสกะเยอรมันกันดีกว่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=13-05-2007&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=13-05-2007&group=10&gblog=1 Sun, 13 May 2007 19:55:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=26-08-2006&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=26-08-2006&group=9&gblog=2 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปกินอาหารฝรั่งกันเถอะที่เขาใหญ่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=26-08-2006&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=26-08-2006&group=9&gblog=2 Sat, 26 Aug 2006 16:38:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=15-10-2006&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=15-10-2006&group=9&gblog=1 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[Review Kirimaya : ภาครูปจับฉ่าย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=15-10-2006&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=15-10-2006&group=9&gblog=1 Sun, 15 Oct 2006 18:04:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=28-11-2009&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=28-11-2009&group=8&gblog=2 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[โอ้ลัลล้า...มาเก๊า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=28-11-2009&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=28-11-2009&group=8&gblog=2 Sat, 28 Nov 2009 21:19:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=19-08-2006&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=19-08-2006&group=8&gblog=1 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องปากเรื่องท้องที่ฮ่องกง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=19-08-2006&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=19-08-2006&group=8&gblog=1 Sat, 19 Aug 2006 21:08:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=04-02-2007&group=7&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=04-02-2007&group=7&gblog=9 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ยุโรปครั้งแรกในชีวิต : วันที่ 8 เที่ยวเยอรมันดีกว่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=04-02-2007&group=7&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=04-02-2007&group=7&gblog=9 Sun, 04 Feb 2007 16:12:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=04-02-2007&group=7&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=04-02-2007&group=7&gblog=8 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ยุโรปครั้งแรกในชีวิต : วันที่ 7 ซาลส์เบิร์ก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=04-02-2007&group=7&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=04-02-2007&group=7&gblog=8 Sun, 04 Feb 2007 13:58:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=02-01-2007&group=7&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=02-01-2007&group=7&gblog=7 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ยุโรปครั้งแรกในชีวิต : วันที่ 3 ปราก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=02-01-2007&group=7&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=02-01-2007&group=7&gblog=7 Tue, 02 Jan 2007 20:43:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-01-2007&group=7&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-01-2007&group=7&gblog=6 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ยุโรปครั้งแรกในชีวิต : วันที่ 5 เชสกี้ คลุมรอฟ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-01-2007&group=7&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-01-2007&group=7&gblog=6 Sat, 27 Jan 2007 22:06:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-01-2007&group=7&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-01-2007&group=7&gblog=5 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ยุโรปครั้งแรกในชีวิต : วันที่4 ก็ปรากอีกนั่นแหละ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-01-2007&group=7&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=27-01-2007&group=7&gblog=5 Sat, 27 Jan 2007 21:53:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=28-01-2007&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=28-01-2007&group=7&gblog=4 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ยุโรปครั้งแรกในชีวิต : วันที่ 6 เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์เบิร์ก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=28-01-2007&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=28-01-2007&group=7&gblog=4 Sun, 28 Jan 2007 21:20:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=22-10-2006&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=22-10-2006&group=7&gblog=3 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ยุโรปครั้งแรกในชีวิต : วันแรกในยุโรป ฮังการี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=22-10-2006&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=22-10-2006&group=7&gblog=3 Sun, 22 Oct 2006 12:25:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=23-04-2006&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=23-04-2006&group=7&gblog=2 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ชิมไปรายทางที่ฮังการี เชค ออสเตรีย เยอรมัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=23-04-2006&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=23-04-2006&group=7&gblog=2 Sun, 23 Apr 2006 18:06:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=31-12-2006&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=31-12-2006&group=7&gblog=1 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ยุโรปครั้งแรกในชีวิต : วันที่ 2 หนึ่งวันสามประเทศ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=31-12-2006&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=31-12-2006&group=7&gblog=1 Sun, 31 Dec 2006 16:34:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=05-03-2006&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=05-03-2006&group=6&gblog=1 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปออสเตรเลียกับทัวร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=05-03-2006&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=05-03-2006&group=6&gblog=1 Sun, 05 Mar 2006 8:26:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=12-11-2005&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=12-11-2005&group=5&gblog=2 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[สิงคโปร์ครั้งที่ 1 : ทัวร์ครั้งแรกของสาวโสด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=12-11-2005&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=12-11-2005&group=5&gblog=2 Sat, 12 Nov 2005 21:28:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=04-06-2006&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=04-06-2006&group=5&gblog=1 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ชิมไปรายทางที่สิงคโปร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=04-06-2006&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=04-06-2006&group=5&gblog=1 Sun, 04 Jun 2006 15:33:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=13-06-2006&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=13-06-2006&group=4&gblog=3 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[บาหลี : เกาะสวาทหาดสวรรค์ตอนที่2 (จบ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=13-06-2006&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=13-06-2006&group=4&gblog=3 Tue, 13 Jun 2006 16:47:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=15-02-2006&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=15-02-2006&group=4&gblog=2 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมรูปดอกไม้สวย ๆ จากบาหลี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=15-02-2006&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=15-02-2006&group=4&gblog=2 Wed, 15 Feb 2006 20:34:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=18-09-2005&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=18-09-2005&group=4&gblog=1 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[บาหลี : เกาะสวาทหาดสวรรค์ตอนที่1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=18-09-2005&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=18-09-2005&group=4&gblog=1 Sun, 18 Sep 2005 17:38:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=18-09-2005&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=18-09-2005&group=3&gblog=1 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีโป้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=18-09-2005&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=18-09-2005&group=3&gblog=1 Sun, 18 Sep 2005 11:35:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=17-09-2005&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=17-09-2005&group=2&gblog=1 https://poopyworld.bloggang.com/rss <![CDATA[ความประทับใจที่หลวงพระบาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=17-09-2005&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopyworld&month=17-09-2005&group=2&gblog=1 Sat, 17 Sep 2005 13:00:49 +0700